Συμπόσιο VAKKI 2023 (XLIII symposium of VAKKI)

Το Συμπόσιο VAKKI 2023 (XLIII symposium of VAKKI) θα διεξαχθεί στις 9–10 Φεβρουαρίου 2023, στη Vaasa, Φινλανδία, με θέμα «Communicating with Purpose». Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων και άλλες πληροφορίες: https://sites.uwasa.fi/vakki/en/symposium-2023/call-for-papers/.