Συνέδριο: Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και πολυμεσική επικοινωνία

Συνέδριο «Εκπαίδευσηστηνπολυγλωσσικήκαιπολυμεσικήεπικοινωνία», Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ, 1-3 Οκτωβρίου 2008 (Premier appel à communications – Colloque Formation à la communication multilingue et multimédia, 2008, Université du Québec en Outaouais – INFO: Blum@uqo.ca  –  http://w3.uqo.ca/collnorm/