Η ΕΛΕΤΟ συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ) και συνεργάστηκε στενά με αυτό σε όλη την εννιάχρονη διάρκεια λειτουργίας του. Το ΕΔΟ σταμάτησε να λειτουργεί στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σχετικά έγγραφα:

Σχετικές ημερίδες: