Διεθνές Σεμινάριο: Tα εργαλεία υποστήριξης της μετάφρασης

Διεθνές Σεμινάριο «Τα εργαλεία υποστήριξης της μετάφρασης» ( Les outils d ‘ aide à la traduction ) – Φεβρουάριος 2008, Βουκουρέστι (Ρουμανία) ( http://dtil.unilat.org/seminar_bucuresti_2008/appel _ fr . htm )