15 Σεπτεμβρίου 2008: Ως τότε παρατάθηκε η Δημόσια Κρίση ΕΛΟΤ 996.01: «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι»

15 Σεπτεμβρίου 2008: Ως τότε παρατάθηκε η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.01 «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι» που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής».

Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr/announcement/14-08.htm) κατεβάστε και μελετήστε τα κείμενα των όρων και ορισμών και – αν θέλετε – υποβάλετε επώνυμα τεκμηριωμένες παρατηρήσεις συμπληρώνοντας και στέλνοντας στον ΕΛΟΤ το σχετικό έντυπο, όπως καθορίζεται στις οδηγίες.