5–6 Ιουνίου 2008: Θεωρία και οντολογία: Θεωρίες και εφαρμογές

Συνέδριο TOTh 2008 «Θεωρία και οντολογία: Θεωρίες και εφαρμογές» Annecy Γαλλίας, 5 και 6 Ιουνίου 2008 ( Conférence TOTh 2008 Terminologie et ontologie: Théories et applications): http://www.porphyre.org/toth/