Η ΕΛΕΤΟ διοικείται από αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται κάθε τρία έτη, ενώ κεντρικό επιστημονικό όργανό της είναι το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ). Το ΓΕΣΥ περιλαμβάνει τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκπροσώπους των Συλλογικών Μελών της ΕΛΕΤΟ ενώ, με απόφασή του, διευρύνεται με προσκεκλημένα μέλη. Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή. Όλα τα μέλη όλων των οργάνων είναι άμισθα.

Διοικητικό Συμβούλιο 2024 – 2027 (Αρχαιρεσίες της 19-4-2024)

Πρόεδρος:κ.Κώστας Βαλεοντής, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ, Υπεύθυνος Ομάδων Ορολογίας (ΜΟΤΟ, ΤΕ48/ΟΕ1 κ.ά.)
Αντιπρόεδρος:καΜαβίνα Πανταζάρα, Γλωσσολόγος ΕΚΠΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Γενικός Γραμματέας:κ.Γιώργος Τσιάμας, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ
Αναπλ. Γενική Γραμματέας:καΕλπίδα Λουπάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπ. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Ταμίας:κ.Δημήτρης Μουτάφης, Μεταφραστής, Ορολόγος
Βοηθός Ταμία:καΜαλαματένια Παναγιώτου, Γλωσσολόγος, Λεξικογράφος, Ερευνήτρια,
Εργαστήριο Μελέτης Αντιδράσεων Καταναλωτή και Οργανοληπτικής Ανάλυσης Τροφίμων και Ποτών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σύμβουλος:κ.Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Νομικός, Γλωσσολόγος, Μεταφρασεολόγος, Αναπλ. Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπ. Θράκης (ΔΠΘ)
Αναπλ. Σύμβουλος:καΒαλεντίνη Καλφαδοπούλου, Μεταφράστρια, Επιμελήτρια, Ορολόγος
Αναπλ. Σύμβουλος:καΕλένη Τζιάφα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο 2021 – 2024 (ΓΕΣΥ)

Σήμερα στο ΓΕΣΥ συμμετέχουν τα ακόλουθα μέλη:

  Προεδρείο του ΓΕΣΥ:
Πρόεδρος:     κ.Κώστας   Βαλεοντής
Αντιπρόεδρος:     κ.Παναγιώτης Γ. Κριμπάς
Γραμματέας:     καΚατερίνα Τοράκη
   
Εκλεγμένα Μέλη:
κ.Κώστας   Βαλεοντής
 κ.Παναγιώτης Γ. Κριμπάς
 καΜαβίνα Πανταζάρα
 κ.Γιώργος Τσιάμας
καΕλπίδα Λουπάκη
κ.Δημήτρης Μουτάφης
καΜαλαματένια Παναγιώτου
καΒαλεντίνη Καλφαδοπούλου
καΕλένη Τζιάφα
  
Μέλη εκπρόσωποι Συλλογικών Μελών:
καΚατερίνα Τοράκη, Χημ. Μηχανικός, Βιβλιοθηκονόμος, Ορολόγος, εκπρόσωπος της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 (Συλλογικού Μέλους της ΕΛΕΤΟ)
κ.Δημήτρης Παναγιωτάκος, Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (Συλλογικού Μέλους της ΕΛΕΤΟ)
  
Προσκεκλημένα Μέλη:
     κ.Κώστας Ριζιώτης, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ, μέλος της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1
     καΜαριάννα Κατσογιάννου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ελεγκτική Επιτροπή 2024 – 2027

Πρόεδρος:κ.Νίκος Καρράς, Γεωλόγος-Μικροπαλαιοντολόγος, Σύνδεσμος ΕΛΕΤΟ-ΕΓΕ (Ελλην. Γεωλογικής Εταιρείας)
Μέλη:καΚατερίνα Τοράκη, Χημ. Μηχανικός, Βιβλιοθηκονόμος, Ορολόγος
 κ.Δημήτρης Παναγιωτάκος, Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ, πρώην στέλεχος ΟΑΕΔ