Ιδρυτικά μέλη (1992)

Τακτικά και ομόλογα μέλη

Συλλογικά μέλη

Επίτιμα μέλη

  • καθ. Θεοδόσης Τάσιος
  • καθ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης
  • κ. Γεώργιος Γκόνος

Αρωγά μέλη

Μέλη της ΕΛΕΤΟ στο Ελληνικό Πάνθεο της Ορολογίας