18-21 Αυγούστου 2008: TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχανική

TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχανική – Διαχείριση οντολογιών και λεξικών πόρων 18-21 Αυγούστου 2008 (8th International conference on Terminology and Knowledge Engineering – Managing Ontologies and Lexical Resources) (http://uk.cbs.dk/forskning_viden/konferencer/tke2008)