Το περιοδικό Terminology Science & Research TSR / Terminologie θα εκδίδεται στο εξής από την EAFT

Το περιοδικό Terminology Science & Research TSR / Terminologie: Science et Recherche, που ως τώρα εκδιδόταν από το International Institute for Terminology Research (IITF), του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία έχουν μεταφερθεί στην EAFT, συνεχίζει να εκδίδεται από την EAFT. Το επόμενο τεύχος (αρ. 26) είναι το πρώτο που θα εκδοθεί υπό την αιγίδα της EAFT, με δύο κύριες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά), και είναι ειδικά αφιερωμένο στα θέματα της τελευταίας Συνόδου Κορυφής.