9-11 Μαΐου 2008: ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2008 – 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣA

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ «Οι εθνικές γλώσσες σε συνθήκες Παγκοσμιοποίησης-Η ελληνική γλώσσα στον 21ο αιώνα», Λάρισα, 9-11 Μαΐου 2008 (www.larissa.gr).