2–Μai 2007: “Terminologie: approches transdisciplinaires”

Conference “Terminologie: approches transdisciplinaires” – 2 au 4 mai 2007 – Outaouais – Canada INFO: Téléphone : 819 773-1806 ou 1 800 567-1283, poste 1806 Télécopieur : 819 773-1808 Courriel : blum@uqo.ca